ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Meyve Bahçesi Projeleri

2681 defa okundu / 01.11.2016 / PROJELER Kategorisinde...

Meyve ağaçlarının bir bölgede ekonomik olarak yetiştirilmesini sınırlayan en önemli faktor iklimdir. İklim konusu içerisinde de düşük ve yüksek sıcaklıklar, ilkbahar geç ve sonbahar erken donları, nem, rüzgar, yağış durumları incelenmelidir. Yine mutlaka gözden geçirilmesi gereken toprak faktörleri vardır. Uygun olmayan topraklarda yapılan yetiştiricilik karlılığı tamamen ortadan kaldırabilir. Yine toprak karakterine göre anaç seçilmesi gerekir. Bunların dışında sulama ve işçilik durumları, gerek iç gerekse dış pazarın talepleri, işleme sanayi ve depolama imkânları mutlaka göz önüne alınmalıdır. Diğer yandan dikilecek olan çeşitlerin döllenme durumları uygulanacak dikim mesafeleri ve kış dinlenme süreleri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Meyve Ağaçlarının Kış Dinlenme İstekleri :

Meyve ağaçlarının ilkbaharda normal şekilde uyanıp, çiçeklenip meyve tutabilmeleri için kış aylarında türlere ve çeşitlere göre değişen sürelerde düşük sıcaklığa maruz kalmaları gerekir. Bu düşük sıcaklıklardan da 0 o C` nin altında ve 7.2 o C`nin üzerindeki sıcaklıkların çok az etkili olduğu belirlenmiştir. Bu sürenin istenenden düşük kalması durumunda ilkbaharda uyanma gecikir, bazı gözlerin uyanmadığı ve sonuçta dalların çıplak kaldığı, çiçek gözlerinin döküldüğü görülür. Türler için verilen değerler o türe ait olan en az ve en çok üşüme isteyen çeşitlere ait sınır değerleridir. Bir tür içindeki çeşitler arasında da fark vardır. Belirtilen süreler kesin sınır olmayıp yaklaşık değerlerdir. Örneğin 1300 saatlik dinlenme süresi olan bir çeşit 1000–1100 saatlik bir dinlenme ile normal gelişebilir. Ancak her zaman dinlenme süresinin belirtilen sınırların üzerinde olması tercih edilir.

Bazı il ve ilçelerimizin kış dinlenme süreleri yani 7.2 o C`nin altındaki sıcaklıkların saat olarak toplamının uzun yıllar ortalaması meyve üreticilerine tür ve çeşit seçiminde kolaylık sağlamak üzere aşağıda verilmiştir. Üreticiler kendi yörelerine ait kış dinlenme sürelerini bu tablodan veya bu tabloda bulunmayan yerlerdeki üreticilerimiz emsal teşkil eden bir yerleşimi bularak fikir sahibi olabilirler.

Meyve Ağaçlarında Tozlanma ve Döllenme :

Bilindiği üzere meyve tür ve çeşitlerinin birçoğu bahçede başka bir çeşit olmadan kendi başlarına yeterli miktarda ürün vermezler. Bu durum çeşitli sebeplerden ileri gelebilir. Örneğin çeşidin erkek ve dişi çiçekleri veya organları aynı zamanda olgunlaşmayabilir yada çeşidin kendi çiçek tozları kısır olabilir. Ve yahut ta kendine uyuşmazlık şeklinde ifade ettiğimiz çiçeğin erkek ve dişi organları sağlıklı olduğu halde kendi kendini tozlayıp dölleyemez. Ancak başka bir çeşidin çiçeklerini tozlayabilir. Bu şekilde kendine uyuşmazlık yanında çeşitler arasında da bir uyuşmazlık olabilir.

Sonuç olarak birçok meyve çeşidi tozlayıcıya ihtiyaç göstermektedir. Bu tozlayıcılar da bol ve kaliteli ürün vermeli, tozladığı çeşit tarafından tozlanabilmelidir. Örneğin Starking Delicious elması için Golden Delicious elması iyi bir tozlayıcıdır. Aynı şekilde Starking Delicious elması Golden Delicious elmasını tozlar. Bu şekilde her iki çeşidinde pazarda tutulan çeşitler olması durumunda çeşitler tek veya birkaçlı sıralar halinde bahçeye yerleştirilebilir. Fakat çeşitlerden birisinin özellikleri pek iyi değilse o zaman bu çeşit en az dokuzda bir oranında kullanılmalıdır. Yabancı tozlama gerektiren çeşitlerin tozlayıcıları çeşit özellikleri ile birlikte belirtilmiştir.

Bütün bunlar incelendikten sonra iş bahçeyi kurmakta kullanılacak olan fidanların teminine gelmektedir. Fidanlar mutlaka güvenilir yerlerden alınmalı ve alırken şu hususlara dikkat edilmelidir.

•  İsmine doğru olmalı,

•  Uygun anaç üzerine aşılı olmalı,

•  Fidan bir yaşında olmalı,

•  Çeşidin ve anacın gerektirdiği boyda ve kalınlıkta olmalı, ,

•  Gövde düzgün ve pişkin, gözler iyi teşekkül etmiş olmalı,

•  Aşı yeri kapanmış olmalı,

•  Bol saçak köklü olmalı,

•  Hastalık ve zararlılardan ari olmalıdır.

Ülkemizde henüz yeni başlamış olmakla beraber sertifikalı fidan bütün bunları üzerinde bulunduran ideal fidan anlamına gelmektedir. Gerek kendi menfaatleri gerekse Ülkemiz meyveciliği açısından meyve üreticilerinin bu yöndeki talepleri çok yerinde olacaktır.

Bahçede dikim yerlerinin işaretlenmesinden sonra çukurların açılması dikim tahtası yardımıyla yapılmalı, çukurlar eğer mümkünse dikimden 1-1.5 ay önce açılmalıdır. Çukurların açılması sırasında üstten ve alttan çıkan toprak birbirine karıştırılmamalı, ayrı yönlere yığılmalıdır. Eğer bu işlem helezonlu makine yardımıyla yapılmışsa kenarlar kürekle vurularak yumuşatılmalıdır.

Eğer gerekiyorsa rüzgar kıran, artezyen, çit gibi altyapı tesislerine hemen başlanmalıdır.

Dikimden en az birkaç ay önce toprak örneği alınarak analiz ettirilmelidir. Bu analiz sonucuna göre temel gübreleme yapılmalıdır. Bu miktarın önemli bir kısmı dikim esnasında dikim çukurlarının altına verilebilir. Dikim bölgelere göre değişik zamanlarda yapılabilir. Kışı sert geçen yerlerde ilkbahar dikimi, ılık geçen yerlerde erken dikim tercih edilir. Dikim esnasında yine dikim tahtasından yararlanılmalı, üstten çıkan toprak yanmış çiftlik gübresi ile karıştırılarak alta yani fidanın kök bölgesine konulmalıdır. Dikim sırasında herek verilmeli, işlem biter bitmez fidana mutlaka can suyu uygulanmalıdır.

Bahçe kurulduktan sonra ilk yıllarda bakım işleri muntazaman yapılmalı, düşünülen terbiye şekline uygun şekil budamaları uygulanmalıdır. Standart bahçelerde fidanların ilk birkaç yılda hızlı gelişmeleri bakımından oluşan meyveler koparılmalıdır.

YUKARI ÇIK